شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">خاکيان در تاريکي شب به تماشاي پروردگار خويش نشسته و از عمق وجود، نداي &quot;خلصنا من النار يا رب&quot; سر مي دهند. و زمزمه &quot;اجرنا من الناريا مجير&quot; آنها هفت آسمان را طي کرده و به بارگاه کبرياييش رسيده و همان، غبطه عرشيان را سبب شده است.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">این شب ها درد بايد داشت، درد درمان همنوعان، همکيشان، هم آفريدگان و حتي حيوانات و گياهان و هر آنچه از فضيلت وجود بهره برده است.. تا در اين لحظات ناب عاشقي و در پرستاره ترين شب آفرينش، رحمت آسماني بر بندگان فرود آيد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">در این ‌ لیالی گرانقدر تنها می توان در زیر باران رحمتش ایستاد تا برما ببارد و گناه ، کبر و غرور از ما بزداید و جان‌های مان را از آب زلال خود شست و شو دهد و تطهیر کند.</span></span></div><div><br /></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">شب قدر</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال من باکتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1400/2/11

شب قدر

خاکيان در تاريکي شب به تماشاي پروردگار خويش نشسته و از عمق وجود، نداي "خلصنا من النار يا رب" سر مي دهند. و زمزمه "اجرنا من الناريا مجير" آنها هفت آسمان را طي کرده و به بارگاه کبرياييش رسيده و همان، غبطه عرشيان را سبب شده است.
این شب ها درد بايد داشت، درد درمان همنوعان، همکيشان، هم آفريدگان و حتي حيوانات و گياهان و هر آنچه از فضيلت وجود بهره برده است.. تا در اين لحظات ناب عاشقي و در پرستاره ترين شب آفرينش، رحمت آسماني بر بندگان فرود آيد.
در این ‌ لیالی گرانقدر تنها می توان در زیر باران رحمتش ایستاد تا برما ببارد و گناه ، کبر و غرور از ما بزداید و جان‌های مان را از آب زلال خود شست و شو دهد و تطهیر کند.

شب قدر
حال من باکتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات

جستجو کن

دسته بندی موضوعات

  • مناسبت ها
  • نمایشگاه ها
  • نمایشگاه ها

برترین خبر