شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">تمدید نخستین نمایشگاه مجازی قرآن تا ۲۹ رمضان</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">این نمایشگاه در ۲ بخش خدمات فروشگاهی و خدمات محتوایی برگزار می‌شود که خدمات فروشگاهی شامل کتاب‌های منتشر شده از سال ۹۲ تاکنون و خدمات محتوای شامل، ترجمه و تفسیر، مؤسسات قرآنی، تلاوت قرآن، سایت‌ها، نشست‌ها، نرم افزارها، نگار خانه، مشاوره و پاسخگویی، پیام رسان‌ها و شبکه‌های مجازی، آواها و نغمه‌ها خواهد بود.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">https://www.iqfa.ir/</span></span></div><div><br /></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال من باکتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1400/2/19

تمدید نخستین نمایشگاه مجازی قرآن تا ۲۹ رمضان

تمدید نخستین نمایشگاه مجازی قرآن تا ۲۹ رمضان

این نمایشگاه در ۲ بخش خدمات فروشگاهی و خدمات محتوایی برگزار می‌شود که خدمات فروشگاهی شامل کتاب‌های منتشر شده از سال ۹۲ تاکنون و خدمات محتوای شامل، ترجمه و تفسیر، مؤسسات قرآنی، تلاوت قرآن، سایت‌ها، نشست‌ها، نرم افزارها، نگار خانه، مشاوره و پاسخگویی، پیام رسان‌ها و شبکه‌های مجازی، آواها و نغمه‌ها خواهد بود.
https://www.iqfa.ir/

نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم
حال من باکتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات