شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَانَا وَ لَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَوْلانَا.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">در طي يک ماه پرستش معشوق</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">و عشق ورزي با محبوب مطلق هستي</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">و گسستن لگام دنيا پرستي</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">و به مسلخ بردن شهوات،</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">عيد فطر چون تابش و شکافتن نور  از راه مي رسد</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">تا آنان که توفيق يافتند رمضان را پاس دارند</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">و تنها ياد او در دل داشتند بتوانند با توشه اي که به چنگ آورده اند تا رمضان ديگر خويش را از تباهي ها دور، و وجود خود را چون گوهري دردانه پاس دارند.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">و حال پس از قنوت عشق و رخ به درگاهش ساييدن، وقت دهش و بخشش رسيده ، بايد که باري از دوشي برداشت و  گرد غم از رخسار نيازمندي شست تا مراحل بندگي را با رهايي از تنيدگي مال به کمال رساند.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّيْهِمْ بِها: «از اموال آنها صدقه اى (زکات) بگير تا آنها را به وسيله آن پاکسازى و تزکيه کنى»</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">(سوره توبه آیه 103)</span></span></div><div><br /></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">عید فطر</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال من با کتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1400/2/25

عید سعید فطر مبارک باد

وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَانَا وَ لَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَوْلانَا.

در طي يک ماه پرستش معشوق
و عشق ورزي با محبوب مطلق هستي
و گسستن لگام دنيا پرستي
و به مسلخ بردن شهوات،
عيد فطر چون تابش و شکافتن نور از راه مي رسد
تا آنان که توفيق يافتند رمضان را پاس دارند
و تنها ياد او در دل داشتند بتوانند با توشه اي که به چنگ آورده اند تا رمضان ديگر خويش را از تباهي ها دور، و وجود خود را چون گوهري دردانه پاس دارند.
و حال پس از قنوت عشق و رخ به درگاهش ساييدن، وقت دهش و بخشش رسيده ، بايد که باري از دوشي برداشت و گرد غم از رخسار نيازمندي شست تا مراحل بندگي را با رهايي از تنيدگي مال به کمال رساند.

خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّيْهِمْ بِها: «از اموال آنها صدقه اى (زکات) بگير تا آنها را به وسيله آن پاکسازى و تزکيه کنى»
(سوره توبه آیه 103)

عید فطر
حال من با کتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات