شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">نوزدهمین جشنواره کتاب رشد </span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">شایان ذکر است این جشنواره تا 7 خرداد 1400 تمدید شده است.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال من با کتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1400/3/2

نوزدهمین جشنواره کتاب رشد

نوزدهمین جشنواره کتاب رشد
شایان ذکر است این جشنواره تا 7 خرداد 1400 تمدید شده است.

حال من با کتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات