شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">امشب باید به ستاره های این کهکشان گفت دیگر ماه صادقانه شان طلوع نخواهد کرد!</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">سجاده ‌نشینی که شب‌های تاریک عراق خوب به خاطر دارند چگونه ماموران عباسی شبانه از دیوارهای ولایتش بالا رفتند و او را از سجاده با سر و پایی برهنه به دربار پوشالی ظلم کشاندند!</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">هم او که رئیس مذهب شیعه شد و مکتبی بزرگ وامدار علم و حلم و روایاتش...</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">بزرگ امامی که در متون دینی شیعه، چندین هزار روایت از او در تفسیر، اخلاق و به ویژه فقه، بر جای مانده که باعث عظمت حدیث شیعه و موجب تقویت و اعتلای همه جانبه بنیه علمی آن شده است.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">آری امشب کوچه های مدینه داغدارند و بقیع، چشم‌انتظار در آغوش کشیدن آخرین نگین خویش است تا محفلی شود از دردانه‌های آل محمد(ص( ...</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">و اینک هم آغوش صادق(ع) می‌شوی، هم او که فرمود:«همه خير در خانه‌ای نهاده شده و كليدش را زهد و بی‌رغبتی به دنيا قرار داده اند.»</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">شهادت امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت و تعزیت باد&nbsp;</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>

شهادت امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت و تعزیت باد

امشب باید به ستاره های این کهکشان گفت دیگر ماه صادقانه شان طلوع نخواهد کرد!
سجاده ‌نشینی که شب‌های تاریک عراق خوب به خاطر دارند چگونه ماموران عباسی شبانه از دیوارهای ولایتش بالا رفتند و او را از سجاده با سر و پایی برهنه به دربار پوشالی ظلم کشاندند!
هم او که رئیس مذهب شیعه شد و مکتبی بزرگ وامدار علم و حلم و روایاتش...
بزرگ امامی که در متون دینی شیعه، چندین هزار روایت از او در تفسیر، اخلاق و به ویژه فقه، بر جای مانده که باعث عظمت حدیث شیعه و موجب تقویت و اعتلای همه جانبه بنیه علمی آن شده است.
آری امشب کوچه های مدینه داغدارند و بقیع، چشم‌انتظار در آغوش کشیدن آخرین نگین خویش است تا محفلی شود از دردانه‌های آل محمد(ص( ...
و اینک هم آغوش صادق(ع) می‌شوی، هم او که فرمود:«همه خير در خانه‌ای نهاده شده و كليدش را زهد و بی‌رغبتی به دنيا قرار داده اند.»
شهادت امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت و تعزیت باد 

مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات