شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">️طرح بهارانه كتاب 1400 از 17 خرداد آغاز و تا 23 خرداد 1400 ادامه خواهد داشت.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران با 42 فروشگاه کتاب عضو طرح بهارانه کتاب در محیطی با امکانات مناسب ، تنوع خرید و تخفیف های ویژه، میزبان علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی می باشد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">بهارانه کتاب درمجتمع ناشران</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">قم بلوار معلم</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">20 تا 35 درصد تخفیف</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">هر نفر با ارائه کارت ملی تا سقف 200 هزار تومان خرید با تخفیف 20درصد از یارانه دولتی استفاده خواهد کرد. &quot;علاوه بر این کتابفروشی ها نیز برای کتاب های مختلف بسته به موضوعات کتاب ها ، تخفیف های جداگانه ای در نظر گرفته اند&quot;</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">17 لغایت 23 خردادماه 1399</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">8.30 الی 13.30 و 16 الی 22 (روزهای تعطیل 16 الی 21)</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">استفاده از پارکینگ مجتمع در نوبت عصر برای مراجعین محترم رایگان می باشد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;بهارانه کتاب</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;حال من با کتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1400/3/18

️طرح بهارانه كتاب 1400

️طرح بهارانه كتاب 1400 از 17 خرداد آغاز و تا 23 خرداد 1400 ادامه خواهد داشت.
مجتمع ناشران با 42 فروشگاه کتاب عضو طرح بهارانه کتاب در محیطی با امکانات مناسب ، تنوع خرید و تخفیف های ویژه، میزبان علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی می باشد.
بهارانه کتاب درمجتمع ناشران
قم بلوار معلم

20 تا 35 درصد تخفیف
هر نفر با ارائه کارت ملی تا سقف 200 هزار تومان خرید با تخفیف 20درصد از یارانه دولتی استفاده خواهد کرد. "علاوه بر این کتابفروشی ها نیز برای کتاب های مختلف بسته به موضوعات کتاب ها ، تخفیف های جداگانه ای در نظر گرفته اند"

17 لغایت 23 خردادماه 1399
8.30 الی 13.30 و 16 الی 22 (روزهای تعطیل 16 الی 21)
استفاده از پارکینگ مجتمع در نوبت عصر برای مراجعین محترم رایگان می باشد.


 بهارانه کتاب
 حال من با کتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات