شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">قابل توجه فروشگاه های عضو طرح بهارانه کتاب و مراجعین گرامی</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">با عنایت به استقبال مردم عزیز از طرح بهارانه کتاب ، فروشگاه های عضو این طرح در مجتمع ناشران ، روز جمعه 21 خرداد1400 از ساعت 16 الی 21 باز می باشند.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">پارکینگ مجتمع نیز در ساعات مذکور باز است و جهت استفاده مراجعین گرامی رایگان می باشد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال من با کتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1400/3/20

طرح بهارانه کتاب

قابل توجه فروشگاه های عضو طرح بهارانه کتاب و مراجعین گرامی

با عنایت به استقبال مردم عزیز از طرح بهارانه کتاب ، فروشگاه های عضو این طرح در مجتمع ناشران ، روز جمعه 21 خرداد1400 از ساعت 16 الی 21 باز می باشند.

پارکینگ مجتمع نیز در ساعات مذکور باز است و جهت استفاده مراجعین گرامی رایگان می باشد.

حال من با کتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات

جستجو کن

دسته بندی موضوعات

  • فرهنگی
  • فرهنگی
  • مناسبت ها

برترین خبر