شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">به نقل از روزنامه سراسری &quot;رویداد امروز&quot; رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان قم با اشاره به استقبال خوب مردم از طرح بهارانه کتاب ۱۴۰۰ گفت: ۸۱ کتابفروشی از قم در این طرح مشارکت داشتند که در مجموع بیش از ۱۷ میلیارد ریال کتاب در قالب این طرح به فروش رفت. </span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">ایشان ادامه داد: برگزاری این طرحها موجب جان گرفتن صنعت نشر و چاپ در کشور شده است چرا که به افراد دوستدار کتاب برای خرید تازه های نشر به صورت مستقیم یارانه میدهد و از سوی دیگر تحرکی هم در کتابفروشی ها و هم در حوزه نشر ایجاد میکند.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">بهارانه کتاب</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال من با کتاب خوب است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1400/3/27

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان قم کتاب فروشی های قم 17 میلیارد ریال در طرح بهارانه کتاب فروختند

به نقل از روزنامه سراسری "رویداد امروز" رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان قم با اشاره به استقبال خوب مردم از طرح بهارانه کتاب ۱۴۰۰ گفت: ۸۱ کتابفروشی از قم در این طرح مشارکت داشتند که در مجموع بیش از ۱۷ میلیارد ریال کتاب در قالب این طرح به فروش رفت.
ایشان ادامه داد: برگزاری این طرحها موجب جان گرفتن صنعت نشر و چاپ در کشور شده است چرا که به افراد دوستدار کتاب برای خرید تازه های نشر به صورت مستقیم یارانه میدهد و از سوی دیگر تحرکی هم در کتابفروشی ها و هم در حوزه نشر ایجاد میکند.


بهارانه کتاب
حال من با کتاب خوب است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات