شرح خبر

<h3><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BYekan;"><span>📚 آیین رونمایی از کتاب فلسفه اخلاق در دایره عقل و دین</span></span></span></h3><h3><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BYekan;"><span>با حضور مولف هادی صادقی و سخنرانی محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت ارشاد و جمعی از فرهیتختگان و صاحب نظران</span></span></span></h3><h3><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BYekan;"><span>✅ به همت موسسه انتشارات کتاب طه</span></span></span></h3><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BYekan;"><span><br /></span></span></span></div><h3><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BYekan;"><span>زمان: پنج شنبه 10 تیرماه 1400 ساعت18</span></span></span></h3><h3><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BYekan;"><span>مکان: قم بلوارمعلم مجتمع ناشران طبقه سوم، سالن اجتماعات (سرای ناشران)</span></span></span></h3><h3><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BYekan;"><span>پخش مجازی زنده از اینستاگرام: Ketabtaha</span></span></span></h3><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BYekan;"><span><br /></span></span></span></div><div><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BYekan;"><span><br /></span></span></span></div><h3><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BYekan;"><span>#رونمایی_کتاب</span></span></span></h3><h3><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BYekan;"><span>#حال_من_با_کتاب_خوب_است</span></span></span></h3><h3><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: BYekan;"><span>📚مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></span></h3>
  • توسط:
  • 1400/4/9

آیین رونمایی از کتاب فلسفه اخلاق در دایره عقل و دین

📚 آیین رونمایی از کتاب فلسفه اخلاق در دایره عقل و دین

با حضور مولف هادی صادقی و سخنرانی محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت ارشاد و جمعی از فرهیتختگان و صاحب نظران

✅ به همت موسسه انتشارات کتاب طه


زمان: پنج شنبه 10 تیرماه 1400 ساعت18

مکان: قم بلوارمعلم مجتمع ناشران طبقه سوم، سالن اجتماعات (سرای ناشران)

پخش مجازی زنده از اینستاگرام: Ketabtaha#رونمایی_کتاب

#حال_من_با_کتاب_خوب_است

📚مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور

0 نظر

ارسال نظرات