شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">گزارش تصویری، آیین رونمایی از کتاب فلسفه اخلاق در دایره عقل و دین</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">پنج شنبه 10 تیرماه 1400 </span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران طبقه سوم، سالن اجتماعات (سرای ناشران)</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">رونمایی_کتاب</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال_من_با_کتاب_خوب_است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1400/4/12

گزارش تصویری، آیین رونمایی از کتاب فلسفه اخلاق در دایره عقل و دین

گزارش تصویری، آیین رونمایی از کتاب فلسفه اخلاق در دایره عقل و دین
پنج شنبه 10 تیرماه 1400
مجتمع ناشران طبقه سوم، سالن اجتماعات (سرای ناشران)


رونمایی_کتاب
حال_من_با_کتاب_خوب_است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات