شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"> قدر قلم؛ آیین نکوداشت اصحاب قلم </span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">با حضور مدیران استانی و جمعی از فرهیختگان و اصحاب قلم</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"> با مشارکت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری قم و مجتمع ناشران</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">زمان: دوشنبه 14 تیرماه 1400 ساعت18.30</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مکان: قم بلوارمعلم مجتمع ناشران طبقه سوم، سالن اجتماعات (سرای ناشران)</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">پخش مجازی زنده از اینستاگرام: publisherscomplex</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">روز_قلم</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال_من_با_کتاب_خوب_است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید</span></span></div>
  • توسط:
  • 1400/4/13

قدر قلم؛ آیین نکوداشت اصحاب قلم

قدر قلم؛ آیین نکوداشت اصحاب قلم
با حضور مدیران استانی و جمعی از فرهیختگان و اصحاب قلم
با مشارکت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری قم و مجتمع ناشران

زمان: دوشنبه 14 تیرماه 1400 ساعت18.30
مکان: قم بلوارمعلم مجتمع ناشران طبقه سوم، سالن اجتماعات (سرای ناشران)
پخش مجازی زنده از اینستاگرام: publisherscomplex


روز_قلم
حال_من_با_کتاب_خوب_است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید

0 نظر

ارسال نظرات