شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">گزارش تصویری</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">قدر قلم؛ آیین نکوداشت اصحاب قلم </span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">با مشارکت اتحادیه ناشران و کتابفروشان قم، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری قم و مجتمع ناشران</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">روز_قلم</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال_من_با_کتاب_خوب_است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1400/4/16

گزارش تصویری قدر قلم؛ آیین نکوداشت اصحاب قلم

گزارش تصویری
قدر قلم؛ آیین نکوداشت اصحاب قلم
با مشارکت اتحادیه ناشران و کتابفروشان قم، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری قم و مجتمع ناشران

روز_قلم
حال_من_با_کتاب_خوب_است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات