شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">کتاب کودک، واجب مثل نان شب</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">هجدهم تیرماه با نام بزرگ‌مرد ادبیات کودک و نوجوان، مهدی آذر یزدی زینت داده شده است.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مردی که کلماتش در مجموعه کتاب‌های «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» بال‌های رویا بر دوش مخاطبانش بودند.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">از یاد نبریم ادبیات موضوع یکی از روزهای سال نیست! بلکه اکسیژن فضای ذهن کودکان و نوجوانان است و روز ملی ادبیات کودک و نوجوان فقط تلنگری است برای یادآوری اهمیت مطالعه و بهانه‌ای است برای ورود کتاب به باغ زندگی کودکان و نوجوانان؛ باغ زندگی آن‌ها را بی بهار کتاب‌های شعر و قصه نگذاریم.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">انس کودکان با کتاب یعنی؛ تربیت نسلی که بدون تفکر و تدبیر دست به عمل نمی‌زند. بدون همدلی در مورد کسی قضاوت نمی‌کند. به‌راحتی از کنار ظلم و فقر نمی‌گذرد و هر روز کاری انجام می‌دهد تا کارنامه امروزش از روز قبل درخشان‌تر باشد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">این روز را با هم و با کتاب‌هایی ارزشمند در کنار کودکان و نوجوانان ایران‌زمین گرامی می‌داریم.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">روز_ادبیات_کودک_و_نوجوان</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال_من_با_کتاب_خوب_است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1400/4/19

کتاب کودک، واجب مثل نان شب

کتاب کودک، واجب مثل نان شب

هجدهم تیرماه با نام بزرگ‌مرد ادبیات کودک و نوجوان، مهدی آذر یزدی زینت داده شده است.
مردی که کلماتش در مجموعه کتاب‌های «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» بال‌های رویا بر دوش مخاطبانش بودند.

از یاد نبریم ادبیات موضوع یکی از روزهای سال نیست! بلکه اکسیژن فضای ذهن کودکان و نوجوانان است و روز ملی ادبیات کودک و نوجوان فقط تلنگری است برای یادآوری اهمیت مطالعه و بهانه‌ای است برای ورود کتاب به باغ زندگی کودکان و نوجوانان؛ باغ زندگی آن‌ها را بی بهار کتاب‌های شعر و قصه نگذاریم.
انس کودکان با کتاب یعنی؛ تربیت نسلی که بدون تفکر و تدبیر دست به عمل نمی‌زند. بدون همدلی در مورد کسی قضاوت نمی‌کند. به‌راحتی از کنار ظلم و فقر نمی‌گذرد و هر روز کاری انجام می‌دهد تا کارنامه امروزش از روز قبل درخشان‌تر باشد.

این روز را با هم و با کتاب‌هایی ارزشمند در کنار کودکان و نوجوانان ایران‌زمین گرامی می‌داریم.

روز_ادبیات_کودک_و_نوجوان
حال_من_با_کتاب_خوب_است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات

جستجو کن

دسته بندی موضوعات

  • مناسبت ها
  • فرهنگی
  • فرهنگی

برترین خبر