شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">امشب شهرالرضا غرق در اندوه است و حرم سیاهپوش... غمگین پرکشیدن همان اختر تابناکی که در خردسالی ردای امامت به تن کرد و در نوجوانی، رهگشای گره‌های فکر و دل شد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">امشب سیاهی آسمان پرده حزن شهادت اوست و مشهد صاحب عزای فرزند رضا (ع)... فرزند دانایی که بی درنگ، دشوار ترین پرسش را پاسخ می‌گفت و با علم بسیارش خبر از اتصال خویش به دریای علم الهی می داد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">«جواد» همان که با تکلمش در کودکی،  تاریخ را دوباره از شگفتی مات گذاشت که چگونه کودکی هشت ساله، این چنین تمام ذرات را متبرک می کند و تمام تفسیر کتاب آسمانی در صندوقچه گرانبهای قلبش متلاطم دارد؟</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">یا باب الحوائج!</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">زمین، یارای بزرگی گوهر وجودت را نداشت و ظرف روزگار، گنجایش حضور دریا گونه ات را تاب نیاورد!</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">ای حجت نهم!</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"> افسوس که روزگار، تنها بیست و پنج سال با تو سر سازگاری داشت.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">شهادتت به پیشگاه رضای مرضیه و حضرت قائم (عج) تسلیت باد.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">شهادت_امام_جواد_علیه_السلام</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال_من_با_کتاب_خوب_است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1400/4/20

شهادت امام محمد تقی، جواد الائمه علیه السلام تسلیت باد

امشب شهرالرضا غرق در اندوه است و حرم سیاهپوش... غمگین پرکشیدن همان اختر تابناکی که در خردسالی ردای امامت به تن کرد و در نوجوانی، رهگشای گره‌های فکر و دل شد.
امشب سیاهی آسمان پرده حزن شهادت اوست و مشهد صاحب عزای فرزند رضا (ع)... فرزند دانایی که بی درنگ، دشوار ترین پرسش را پاسخ می‌گفت و با علم بسیارش خبر از اتصال خویش به دریای علم الهی می داد.

«جواد» همان که با تکلمش در کودکی، تاریخ را دوباره از شگفتی مات گذاشت که چگونه کودکی هشت ساله، این چنین تمام ذرات را متبرک می کند و تمام تفسیر کتاب آسمانی در صندوقچه گرانبهای قلبش متلاطم دارد؟
یا باب الحوائج!
زمین، یارای بزرگی گوهر وجودت را نداشت و ظرف روزگار، گنجایش حضور دریا گونه ات را تاب نیاورد!
ای حجت نهم!
افسوس که روزگار، تنها بیست و پنج سال با تو سر سازگاری داشت.
شهادتت به پیشگاه رضای مرضیه و حضرت قائم (عج) تسلیت باد.

شهادت_امام_جواد_علیه_السلام
حال_من_با_کتاب_خوب_است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات