شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">سالگرد ازدواج این دو نور عالم ، رخداد عظیمی است اما آنچه مطلوب تر است تأسی از زندگی سراسر عشق ، گذشت و ایمان این دو نور الهی برای زندگی است .</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مبارک باد بر همه کائنات و زمینیان، لبخند بی زوال پروردگار در تلاقی این پیوند سراسر عشق...</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">روز_ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_زهرا</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال_من_با_کتاب_خوب_است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1400/4/21

سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا مبارک باد

سالگرد ازدواج این دو نور عالم ، رخداد عظیمی است اما آنچه مطلوب تر است تأسی از زندگی سراسر عشق ، گذشت و ایمان این دو نور الهی برای زندگی است .
مبارک باد بر همه کائنات و زمینیان، لبخند بی زوال پروردگار در تلاقی این پیوند سراسر عشق...

روز_ازدواج_حضرت_علی_و_حضرت_زهرا
حال_من_با_کتاب_خوب_است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات

جستجو کن