شرح خبر

<div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"> آیین رونمایی از کتاب خلاصه البیان فی تفسیر القرآن، تالیف آیت اله سید هاشم میردامادی که تقریظ مقام معظم رهبری مزین شده است.</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">با حضور آیت اله محمدی عراقی رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری در استان قم و آیت اله حسینی بوشهری رئیس محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دیگر عالمان و اندیشمندان</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"> به همت موسسه انتشارات امام عصر (عج)</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">زمان: چهارشنبه 23 تیرماه 1400 ساعت18</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مکان: قم بلوارمعلم مجتمع ناشران طبقه سوم، سالن اجتماعات</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">پخش مجازی زنده از اینستاگرام: publisherscomplex</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;"><br /></span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">رونمایی_کتاب</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">حال_من_با_کتاب_خوب_است</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور</span></span></div><div><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-family: Tahoma;">&quot;با ما همراه باشید&quot;</span></span></div>
  • توسط:
  • 1400/4/23

آیین رونمایی از کتاب خلاصه البیان فی تفسیر القرآن

آیین رونمایی از کتاب خلاصه البیان فی تفسیر القرآن، تالیف آیت اله سید هاشم میردامادی که تقریظ مقام معظم رهبری مزین شده است.
با حضور آیت اله محمدی عراقی رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری در استان قم و آیت اله حسینی بوشهری رئیس محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دیگر عالمان و اندیشمندان
به همت موسسه انتشارات امام عصر (عج)

زمان: چهارشنبه 23 تیرماه 1400 ساعت18
مکان: قم بلوارمعلم مجتمع ناشران طبقه سوم، سالن اجتماعات
پخش مجازی زنده از اینستاگرام: publisherscomplex


رونمایی_کتاب
حال_من_با_کتاب_خوب_است
مجتمع ناشران ، بزرگترین و مجهزترین مجموعه ی فرهنگی کشور
"با ما همراه باشید"

0 نظر

ارسال نظرات