جزئیات واحد تجاری

<span style="font-family: Arial; font-weight: 300; text-align: justify; font-size: 14pt;">هر یک از این درس‌ها، کتابها و مقاله‌های مرتبط با موضوع درس معرفی شده‌اند؛ با این حال مناسب‌تر است که هر کتاب و منبع، صفحه‌ی اختصاصی خود را داشته باشد.</span><span style="font-weight: 300; text-align: justify; font-family: Arial; font-size: 14pt;">این صفحه به معرفی کتابهای خوب&nbsp;</span><span style="font-weight: 300; text-align: justify; font-family: Arial; font-size: 14pt;">روانشناسی&nbsp;</span><span style="font-weight: 300; text-align: justify; font-family: Arial; font-size: 14pt;">اختصاص یافته است.</span><span style="font-weight: 300; text-align: justify; font-family: Arial; font-size: 14pt;">ما در اینجا اصرار نداریم همه کتابهای روانشناسی معروف را معرفی کنیم و نام ببریم؛ بلکه تنها به سراغ کتابهایی خواهیم رفت که از اعتبار نسبتاً بالایی برخوردارند. به عبارتی صرفاً به بهترین کتابهای روانشناسی (البته بر اساس قضاوت متمم) می‌پردازیم و اصرار نداریم به پرفروش ترین کتابهای روانشناسی بپردازیم.</span><span style="font-weight: 300; text-align: justify; font-family: Arial; font-size: 14pt;">هم‌چنین همان‌طور که می‌بینید به اسم کتاب اکتفا نکرده‌ایم و خلاصه کتابها را هم در قالب مطالب مستقل، تنظیم و منتشر کرده‌ایم.</span>&nbsp;
  • توسط: محمدی4
  • 1398/2/10

فروشگاه 3

هر یک از این درس‌ها، کتابها و مقاله‌های مرتبط با موضوع درس معرفی شده‌اند؛ با این حال مناسب‌تر است که هر کتاب و منبع، صفحه‌ی اختصاصی خود را داشته باشد.این صفحه به معرفی کتابهای خوب روانشناسی اختصاص یافته است.ما در اینجا اصرار نداریم همه کتابهای روانشناسی معروف را معرفی کنیم و نام ببریم؛ بلکه تنها به سراغ کتابهایی خواهیم رفت که از اعتبار نسبتاً بالایی برخوردارند. به عبارتی صرفاً به بهترین کتابهای روانشناسی (البته بر اساس قضاوت متمم) می‌پردازیم و اصرار نداریم به پرفروش ترین کتابهای روانشناسی بپردازیم.هم‌چنین همان‌طور که می‌بینید به اسم کتاب اکتفا نکرده‌ایم و خلاصه کتابها را هم در قالب مطالب مستقل، تنظیم و منتشر کرده‌ایم. 

0 نظر

ارسال نظرات

جستجو کن

دسته بندی موضوعات

  • بازی فکری
  • لوازم التحریر
  • کتاب

برترین واحدهای تجاری